Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Apple iGPUs

Tên GPU Gen Công nghệ Release Date
Apple A14 11 5 nm Q3/2020
Apple A14X 11 5 nm Q4/2020
Apple A13 10 7 nm Q3/2019
Apple A12 9 7 nm Q3/2018
Apple A12X 9 7 nm Q3/2018
Apple A12Z 9 7 nm Q1/2020
Apple A11 8 10 nm Q3/2017
Apple A10 7 16 nm Q3/2016
Apple A10X 7 10 nm Q2/2017
Apple A9 6 16 nm Q3/2015
Apple A9X 6 16 nm Q3/2015
Apple A8 5 20 nm Q3/2014
Apple A8X 5 20 nm Q3/2014
Apple M1 (7 Core) 1 5 nm Q4/2020
Apple M1 (8 Core) 1 5 nm Q4/2020
Apple M1X (16 Core) 1 5 nm Q2/2021
Apple M2 (16 Core) 1 5 nm Q3/2021
Apple M2 (8 Core) 2 5 nm Q1/2022
back to top