Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Apple M2 (16 Core)

Chi tiết kỹ thuật

Thế hệ 1
Phiên bản DirectX
Đơn vị thi công 256
Bộ nhớ tối đa 16 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 0
Màn hình tối đa 3
Ngành kiến trúc 5 nm
Released Date Q3/2021

Hỗ trợ Codec phần cứng

H264 Decode / Encode
AV1 Decode
H265 / HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265 / HEVC (10 bit) Decode / Encode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode / Encode

Tần suất GPU

Tần suất GPU Khoảng GPU (Turbo) FP16 (Chính xác một nửa) FP32 (Độ chính xác đơn) FP64 (Độ chính xác kép)
3.20 GHz -- 10 GFLOPS 5 GFLOPS 1 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Bộ vi xử lý Tần suất GPU GPU (Turbo) FP32 (Độ chính xác đơn)
Apple M2 3.20 GHz -- 5 GFLOPS
back to top