Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Apple SoC

Bộ xử lý do Apple thiết kế, được Apple gọi chung là Apple silicon, là hệ thống trên chip (SoC) và hệ thống trong bộ xử lý gói (SiP) do Apple Inc. thiết kế, chủ yếu sử dụng kiến trúc ARM. Chúng là nền tảng của các nền tảng iPhone, iPad và Apple Watch của Apple cũng như các sản phẩm như HomePod, iPod touch, Apple TV và AirPods.

back to top