GPU tích hợp

Đồ họa tích hợp đề cập đến một máy tính mà đơn vị xử lý đồ họa (GPU) được xây dựng trên cùng một khuôn như CPU. Điều này đi kèm với một số lợi ích. Nó nhỏ, tiết kiệm năng lượng và ít tốn kém hơn so với một card đồ họa chuyên dụng

back to top