Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

AMD Athlon

Bộ vi xử lý AMD Athlon mới dựa trên kiến trúc Dali (Zen +) và được sản xuất ở bước sóng 14 nm. Bộ vi xử lý AMD Athlon có 2-4 lõi và có thể so sánh với bộ vi xử lý Celeron hoặc Pentium của Intel về hiệu năng. Kiến trúc mới Kabini rất tiết kiệm và đôi khi có thể cạnh tranh với nền tảng Bay Trail của Intel. Đơn vị đồ họa tích hợp trong bộ xử lý AMDs Athlon có thể so sánh với Intels HD Graphics 4000.

AMD Athlon
Thực tế thế hệ 6.
Kiến trúc thực tế Mendocino (Zen 2)
Thị trường mục tiêu Consumer
Công nghệ 6 nm
Ổ cắm AM1, FM2+, FP5
Bộ vi xử lý Gen Tần số bộ tăng áp (1 lõi) bộ tăng áp (Tất cả các lõi) Lõi Siêu phân luồng
AMD Athlon Gold 3150U 8 2.40 GHz 3.30 GHz 2.40 GHz 2 Yes check
AMD Athlon Silver 3050U 8 2.30 GHz 3.20 GHz 2.30 GHz 2 No uncheck
AMD Athlon 5150 5 1.60 GHz -- -- 4 No uncheck
AMD Athlon 5350 5 2.05 GHz -- -- 4 No uncheck
AMD Athlon Gold 3150C 8 2.40 GHz 3.30 GHz 2.40 GHz 2 Yes check
AMD Athlon Silver 3050C 8 2.30 GHz 3.20 GHz 2.30 GHz 2 Yes check
AMD Athlon X4 835 3.10 GHz 3.40 GHz 3.40 GHz 4 No uncheck
AMD Athlon X4 845 3.50 GHz 3.80 GHz 3.80 GHz 4 No uncheck
AMD Athlon 3000G 8 3.50 GHz 3.50 GHz 3.50 GHz 2 Yes check
AMD Athlon 200GE 8 3.20 GHz 3.20 GHz 3.20 GHz 2 Yes check
AMD Athlon 220GE 8 3.40 GHz 3.40 GHz 3.40 GHz 2 Yes check
AMD Athlon 240GE 8 3.50 GHz 3.50 GHz 3.50 GHz 2 Yes check
AMD Athlon 300U 8 2.40 GHz 3.30 GHz 2.40 GHz 2 Yes check
AMD Athlon PRO 300GE 8 3.40 GHz 3.40 GHz 3.40 GHz 2 Yes check
AMD Athlon PRO 300U 8 2.40 GHz 3.30 GHz 2.40 GHz 2 Yes check
AMD Athlon Silver 3050e 8 1.40 GHz 2.80 GHz 1.80 GHz 2 Yes check
AMD Athlon Gold 7220U 9 2.40 GHz 3.70 GHz 22 Yes check
AMD Athlon 300GE 8 3.40 GHz 3.40 GHz -- 2 Yes check
AMD Athlon 320GE 8 3.50 GHz 3.50 GHz -- 2 Yes check
AMD Athlon Gold 3150G 8 3.50 GHz 3.90 GHz -- 4 No uncheck
AMD Athlon Gold 3150GE 8 3.50 GHz 3.80 GHz -- 4 No uncheck
AMD Athlon Gold Pro 3150G 8 3.50 GHz 3.90 GHz -- 4 No uncheck
AMD Athlon Gold Pro 3150GE 8 3.50 GHz 3.80 GHz -- 4 No uncheck
AMD Athlon Silver Pro 3125GE 8 3.40 GHz -- -- 2 Yes check
AMD Athlon Gold PRO 4150GE 9 3.30 GHz 3.80 GHz 3.80 GHz 4 Yes check
back to top