Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

AMD Ryzen Embedded

AMD Ryzen Embedded
Thực tế thế hệ 2.
Kiến trúc thực tế Grey Hawk (Zen 2)
Thị trường mục tiêu Enterprise
Công nghệ 7 nm
Ổ cắm FP5, FP6
Bộ vi xử lý Gen Tần số bộ tăng áp (1 lõi) bộ tăng áp (Tất cả các lõi) Lõi Siêu phân luồng
back to top