AMD Ryzen Embedded

AMD Ryzen Embedded
Actual generation 2.
Actual architecture Grey Hawk (Zen 2)
Target market Enterprise
Technology 7 nm
Socket FP5, FP6
Processors Gen Frequency Turbo (1 core) Turbo (All cores) Cores Hyperthreading
AMD Ryzen Embedded R1102G 8 1.20 GHz 2.60 GHz 2.00 GHz 2 No uncheck
AMD Ryzen Embedded R1305G 8 1.50 GHz 2.80 GHz 2.20 GHz 2 Yes check
AMD Ryzen Embedded R1505G 8 2.40 GHz 3.30 GHz 2.80 GHz 2 Yes check
AMD Ryzen Embedded R1606G 8 2.60 GHz 3.50 GHz 3.00 GHz 2 Yes check
AMD Ryzen Embedded V2516 9 2.10 GHz 3.95 GHz No turbo 6 Yes check
AMD Ryzen Embedded V2546 9 3.00 GHz 3.95 GHz No turbo 6 Yes check
AMD Ryzen Embedded V2718 9 1.70 GHz 4.15 GHz No turbo 8 Yes check
AMD Ryzen Embedded V2748 9 2.90 GHz 4.25 GHz No turbo 8 Yes check
AMD Ryzen Embedded V1202B 8 2.30 GHz 3.20 GHz 2.30 GHz 2 Yes check
AMD Ryzen Embedded V1404I 8 2.00 GHz 3.60 GHz 2.00 GHz 4 Yes check
AMD Ryzen Embedded V1500B 2.20 GHz No turbo No turbo 4 Yes check
AMD Ryzen Embedded V1605B 8 2.00 GHz 3.60 GHz 2.00 GHz 4 Yes check
AMD Ryzen Embedded V1756B 8 3.25 GHz 3.60 GHz 3.25 GHz 4 Yes check
AMD Ryzen Embedded V1780B 3.35 GHz 3.60 GHz 3.35 GHz 4 Yes check
AMD Ryzen Embedded V1807B 8 3.35 GHz 3.80 GHz 3.35 GHz 4 Yes check
back to top